Agrarische Natuurvereniging 't Onderholt
Samen werken aan de natuur in De Graafschap

Ontwikkeling en beheer van natuur en landschap

Al eeuwenlang zijn natuur, landbouw en samenleving met elkaar verweven. Vrijwel elke agrariër heeft landschapselementen op zijn bedrijf zoals sloten, singels, houtwallen, bosjes en soms poelen. Dat maakt meteen duidelijk waarom in ons land 70% van onze groene ruimte door boeren wordt beheerd. Zij behoren daarom betrokken te blijven bij het beheren en onderhouden van ‘hun’ landschap. Burgers bezitten relatief nog meer landschapselementen, waarmee zij een belangrijke invulling geven aan het landschap.

In De Graafschap zetten boeren en burgers zich actief in voor behoud, ontwikkeling en beheer van natuur en landschap. Zij geven daarmee als streekbewoners zelf invulling aan de wensen van de samenleving voor beheer van de groene ruimte en het behoud van een karakteristiek en vitaal platteland. En dat is goed, want we leven in een prachtig landschap. 

In november 2000 werd de Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt opgericht met als doel het beheer, het onderhoud, de ontwikkeling van natuur, milieu en landschapswaarden in De Graafschap vorm en inhoud te geven. ’t Onderholt van vandaag ondersteunt leden en niet leden van de vereniging bij het onderhoud…