ALV 22 maart 2018

ALV maart 2018

 

 

Maart 2018    

 

Geacht lid,

 

Hierbij nodigen wij u graag uit voor een ledenvergadering op donderdag 22 maart 2018

bij Hotel Bakker, Dorpsstraat 24, Vorden (tel: 0575-551312).

Ontvangst vanaf 19.45

Aanvang vergadering 20.00 uur.

 

Agenda:

 

1            Opening.

 

2             Mededelingen.

 

3            Notulen algemene ledenvergadering d.d. 30 november 2017. (zie bijlage)

 

4            Presentatie begroting boekjaar 2018-2019 door Henk Toonk, penningmeester.

 

5            Een greep uit het werk van ‘t Onderholt
 

6            Rondvraag.

 

7            Pauze.                

 

8             Ronde Tafel gesprek over ’t Onderholt 2.0

                                

9            Sluiting.

 

Wij hopen u op deze vergadering te kunnen begroeten.

 

Klik hier voor de notulen van de ALV november 2017.

 

Namens het bestuur,

Tonie Klein Brinke, secretaris

Actueel