Eén boom ‘mot kunn’n gemeente Lochem extra inform

Persbericht:een gratis boom van de gemeente Lochem !

 

Lochem, 15 september 2015

 

Door schaalvergroting zijn veel vrijstaande bomen in het landschap verloren gegaan. Juist zo’n enkele boom maakt het landschap bijzonder en is waardevol voor vogels en insecten. Onder het mom ‘Een boom mot kunn’n’ biedt de gemeente Lochem grondeigenaren in het buitengebied dit najaar een gratis boom aan.

 

De gemeente wil met dit initiatief beeldbepalende bomen, zoals lindes, eiken en beuken, weer terugbrengen in het landschap. De boomsoort wordt afgestemd op de plaatselijke omstandigheden. De boom moet komen op een plek waar ruimte is om uit te groeien tot een fors exemplaar.

Iedereen komt in aanmerking. Wel zijn erven uitgesloten als plantlocatie.

De gemeente Lochem en de provincie Gelderland betalen samen de aanschaf van de bomen. De gemeente verwacht dat komende winter de eerste bomen kunnen worden geplant.

 

Deelname

De gemeente Lochem vraagt inwoners in het buitengebied dit najaar per brief om mee te doen. Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt coördineert het initiatief en geeft advies over de boomsoort en de plaats van de boom.

 

Voor meer informatie of aanmelding klik hier voor ons CONTACTFORMULIER. 

Actueel