Overdracht beheer landschapselementen.

Overdracht beheer landschapselementen van de gemeente Bronckhorst.

Op donderdag 19 november 2015 heeft de gemeente Bronckhorst het beheer van ca.58 ha landschapelementen, bestaande uit ca. 140 singels, bosjes, poelen, etc.overgedragen aan ANV 't Onderholt.
Nadat wethouder Paul Seesing en voorzitter Dick Looman  van ANV 't Onderholt een tweetal bomen hadden gepland in de hoogstamboomgaard van het Dorpsbos van Hengelo werd overgegaan tot ondertekening van de overeenkomst.

 

 

Het Dorpsbos in Hengelo.

 

De  hoogstamboomgaard in het Dorpsbos van Hengelo.

 

Gerard Ruiter (Onderholt)  Jacques Duivenvoorden (Onderholt) Wilfried Berendsen (Onderholt) Wethouder Paul Seesing.

Bovenstaande personen hebben  samen met o.a. Martin Niessink van de gem. Bronckhorst ervoor gezorgt dat deze overeenkomst tot stand is gekomen. 

 

De voorbereidingen voor de aanplant van de eerste boom zijn in volle gang.

 

Wethouder Paul Seesing plant de eerste boom.

Past de boom nu wel of niet in het gat?

 

 

De boom staat, voorzitter Dick Looman doet er een ''schepje'' bovenop. 

 

De tweede boom wordt gepland met enkele vrijwilligers van het Dorpsbos.

 

Jacques Duivenvoorden geeft  in een korte toesprak een samenvatting van het overleg.

 

De laatste hand van de aanplant wordt gedaan door Wilfried Berendsen, coördinator bij ANV 't Onderholt.

 

De ondertekening door voorzitter Dick Looman onder tooezient oog van Martin Niessink van de gem. Bronckhorst.

 

En dan de definitieve ondertekening door wethouder Paul Seesing.

 

Tot  slot wordt er onder het genot van een kopje koffie nog even nagepraat.

 

Actueel