Landschapsimpuls voor gemeente Bronckhorst

Landschapsimpuls

 

 

 

 

Landschapsimpuls voor Bronckhorst
De gemeente is trots op haar landelijke omgeving en haar gevarieerde landschap en is dan ook blij dat zij samen met de provincie Gelderland geld beschikbaar hebben voor het  behouden en versterken van de kwaliteit van dit kostbare coulissenlandschap. Deze versterking kan door het aanleggen, herstellen of verbinden van landschapselementen. 

Wat zijn landschapselementen?
Landschapselementen zijn groene elementen in het landschap zoals houtwallen, singels, knotbomen, bomenrijen, hoogstamboomgaarden of poelen. Ze geven een plek identiteit en maken dat mensen zich ‘thuis’ voelen in en trots zijn op het landschap. 
Landschapselementen hebben grote waarde voor de natuur: vogels maken daar hun nesten en vinden er voedsel, kleine dieren gebruiken ze als schuilplaats. Ook het verbinden van bestaande landschapselementen door een haag of houtwal verhoogt de ecologische waarde aanzienlijk. Zelfs het planten van één boom kan voor een meerwaarde zorgen, zowel landschappelijk als ecologisch. Bijvoorbeeld een zomer- of wintereik biedt voedsel en leefruimte voor honderden soorten dieren en planten. De te planten bomen en struiken moeten passen in het landschapstype voor de omgeving waar u woont.  Dit landschapstype kunt u vinden op  www.de-vala.nl.

Doet u mee?
Wij doen een oproep aan onze inwoners om mee te werken ons landschap te versterken.
Hebt u plannen voor het aanleggen of herstellen van een landschapselement  dan kunt u zich aanmelden voor de subsidie. 

Waarvoor is de subsidie bedoeld?
-    Het aanleggen of herstellen van hoogstamboomgaarden, houtwallen of –singels, struweelhagen, hakhoutbosje, knotbomen, bomenrijen, solitaitre bomen, poelen.
-    Herstel of herinrichten van poelen.
-    Het verbeteren van kleinschalige recreatieve mogelijkheden in het landschap, zoals het plaatsen van een bankje of bruggetje ten behoeve van een wandel- of fietsroute. 
-    Landschapsprojecten van grondeigenaren of kernen en buurtschappen kunnen ondersteuning krijgen in de vorm van kennis, maar ook bij de uitvoering.

Aanmelden en meer informatie:
De gemeente werkt hiervoor samen met de agrarische natuurvereniging ’t Onderholt, die u
ook adviseert over planvorming en aanleg. Ook het onderhoud kunnen zij verzorgen.
Als inwoner of organisatie met ideeën voor versterking van het landschap kunt u zich aanmelden bij ’t Onderholt in Vorden www.onderholt.nl of (0575) 55 05 93, dit kan door op onderstaande link te klikken.

 

Voor meer informatie of aanmelding over Landschapsimpuls in Bronckhorst. 

Actueel